Trakai 30.10.2007

Trakain linna rakennettiin useassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1300-luvun jälkipuoliskolla, suurimmalle kolmesta saaresta Galvė-järvellä perustettiin linna suurherttua Kestutiksen käskystä. Toinen rakennusvaihe kesti aina vuoteen 1409 asti ja tätä vaihetta pidetään tärkeimpänä kehitysvaiheena linnan historiassa. Toisen vaiheen aikana päälinnaan lisättiin kaksi siipeä ja 35 metriä korkea suuri keskustorni rakennettiin eteläiselle sivulle. Tässä keskustornissa oli laskusilta, joka erotti päälinnan esilinnasta. Esilinnan laajennustyöt 1400-luvun alussa muodostavat kolmannen vaiheen linnan rakennushistoriassa. Tällöin esilinnan muureja vahvistettiin 2.5 metrin paksuisiksi ja korotettiin ampumakerroksella. Kolme suurta puolustustornia lisättiin esilinnan kulmiin.

Trakain linna menetti sotilaallisen merkityksensä Grunwalin taistelun jälkeen, kun Liettuan suurherttuan pahin vihollinen lyötiin Liettuan-Puolan armeijoiden toimesta. Tämän jälkeen linna muutettiin asuintiloiksi ja sisustettiin uudelleen.

Moskovan ruhtinaskunnan kanssa käytyjen sotien aikana 1600-luvulla linna vaurioitui pahasti, eikä sitä enää uudelleenrakennettu. Linna vaipui hiljalleen unohduksiin. Toisen maailmansodan jälkeen 1946 alkoi suuren restaurointityön suunnittelu ja töihin päästiin 1951-1952. Suurimmilta osin restaurointityöt saatiin valmiiksi 1961. Linnan restauroinnissa oli päämääränä 1400-luvun asu.

Lähde:
http://www.en.wikipedia.org