Taavetin linnoitus 5.8.2007

 

Vuosina 1741-43 käydyn hattujen sodan tuloksena Ruotsin kaakkoisraja siirtyi länteen, aina Kymijoelle asti. Venäjä oli näin saanut haltuunsa Suomenlahden alueen keskeisimmät merilinnoitukset Haminan, Viipurin, Tallinnan ja Narvan. Sisämaan linnoituksista Venäjän haltuun olivat siirtyneet Lappeenranta, Käkisalmi ja Savonlinna.

Venäjä ryhtyi vahvistamaan uutta rajaa täydentämällä puolitekoisia Lappeenrannan ja Haminan varustuksia. Uusista linnoituksista merkittävin oli Taavetti.

Linnoituksen ensimmäisen rakennusvaiheen (1773-81) aikana Taavettiin rakennettiin ranskalaismallinen bastionilinnoitus. Kustaa III:n sodan jälkeen Venäjällä katsottiin aiheelliseksi vahvistaa luoteisrajan puolustusta. Tähän liittyi Taavetin linnoituksen toinen rakennusvaihe, jonka aikana bastionirintamaan lisättiin neljä raveliinia, vallihaudat kivettiin ja pohjoissivustalle rakennettiin sarvilinna, sitadelli. Taavetin linnoitus muodosti nyt kaupungin, jonka asukasluku kohosi yli kahden tuhannen.

Linnoituksen toiminta-aika jäi kuitenkin lyhyeksi. Sen kunnostus ja ylläpito lopetettiin vuonna 1803.

Lähde: http://www.luumaki.fi