Olavinlinna 4.-5.8.2006

Olavinlinnan perusti vuonna 1475 tanskalaissyntyinen ritari Erik Akselinpoika Tott, joka tuolloin toimi Viipurin käskynhaltijana. Paikka linnalle valittiin puolustuksen näkökulmasta; jyrkkä kalliosaari kohoaa vuolaan virran keskeltä kahden vesireitin risteyskohdassa. Vihollisen oli vaikea lähestyä linnaa, jonka lisäksi vesitietä pystyttiin hyödyntämään linnaan tarvittavien rakennustarvikkeiden kuljetuksessa. 

Ensimmäisenä valmistui ns. päälinna, joka nousi kalliosaaren korkeimmalle, läntisellle sivulle. Se koostui kolmesta tornista ja niitä yhdistävästä kehämuurista.  Päälinna saatiin puoluskuntoiseksi noin 10 vuodessa. Välittömästi päälinnan valmistuttua käynnistettiin saaren itäpuolella kaksitornisen ns. esilinnan rakennustyöt.  Kokonaisuudessaan työ saatiin valmiiksi 1400-luvun loppupuolella. Tällöin viisitorninen kalliosaaresta nouseva linna edusti aikansa uusinta puolustusarkkitehtuuria pyöreine torneineen ja korkeine kehämuureineen. 

Kun linna lopulta 1700-luvulla käytyjen monien taisteluiden jälkeen vuonna 1743 solmitussa Turun rauhassa jäi venäläisten haltuun, ryhtyivät venäläiset mittaviin rakennustöihin linnan puolustuskyvyn parantamiseksi.  Tuosta kaudesta ovat todistuksena linnan kulmikkaat bastionit. 

Lähde: http://www.nba.fi/fi/olinna_historiaa