Maastricht 27.-29.10.2006

 

Maastricht kasvoi Maas-joen ylityspaikan ympärille. Roomalaisten aikana tätä paikkaa kutsuttiin Mosae Trajectumiksi. Maastrichtissa sijainnut silta oli elintärkeä osa roomalaisten tiedustelureittiä Galliasta Saksaan. Tämä reitti rakennettiin keisari Augustuksen aikana (27 eKr. – 14 jKr.). Joki itsessään muodosti toisen tiedustelureitin ja sillan ympärille kasvoi pieni kauppapaikka. Ennen 200-lukua roomalaisten asutuspaikkoja Gallian ja Germanian välillä ei oltu linnoitettu, vaan niiden puolustus oli oli Rheininjoen puolustuslinjojen varassa. 

Noin vuonna 402 roomalaisten joukot vetäytyivät Italiaan ja Maastricht siirtyi frankkien vallan alle.

 

Kaupungin puolustusjärjestelmä

Päätös Maastrichtia ympäröivän muurin rakentamisesta tehtiin vuonna 1229. Uusi kivisilta Maas-joen ylitse valmistui vuonna 1298. 

 

Helpoort, ainoa aikaisemmasta kaupunginmuurista jäljellä oleva portti.

 

Väkiluku kasvoi, kauppa kasvoi räjähdysmäisesti ja paikallinen nahka- ja kangasteollisuus kukoisti. Vuoden 1350 tienoilla kaupungin ympärille täytyi rakentaa uusi muuri. Tämä tuplasi muurin sisään jäävän alueen ja mahdollisti uuden rakentamisen. 

 

De Reekin vesiportti uudemmassa keskiaikaisessa kaupunginmuurissa.

 

Hoge Fronten

 Vuosien 1575 ja 1825 välillä kaivostoiminta aikaansai myöhempiä linnoituksia kaupungin ympärille. Yksi näistä, Hoge Fronten, kehittyi vuosien 1773 ja 1777 välillä ja koostuu bastioneista, kuivista vallihaudoista ja kaivostunneleista.

 

Pyhän Pietarin linnoitus 

Pyhän Pietarin linnoitus sijaitsee Pyhän Pietarin vuoren pohjoisimmassa osassa ja rakennettiin 1701-1702.

 

Kirkkoja 

Pyhän Lambertuksen kirkko rakennettiin 1913-1916. Se oli ensimmäinen kirkko, joka rakennettiin 1400-luvun kaupunginmuurien ulkopuolelle.

 

Neitsyt Marian kirkon ensimmäiset osat rakennettiin juuri ennen vuotta 1000. Se on Maastrichtin vanhin kirkko.

Lähde: http://www.vvvmaastricht.nl