KISSOJEN JAKO NÄYTTELYLUOKKIIN
Näyttelyssä kissat jaetaan neljään kategoriaan karvan pituuden ja kissan tyypin mukaan. Jokaisen kategorian sisällä on useita eri kissarotuja. Kategoriaan 2 (puolipitkäkarvat) kuuluvat pitkäkarvainen ja lyhytkarvainen american curl, maine coon, norjalainen metsäkissa, ragdoll, pyhä birma, siperiankissa, turkkilainen angora ja turkkilainen van. Kategoriaan 1 (pitkäkarvat) kuuluvat persialainen ja exotic, kategoriaan 3 (lyhytkarvat) mm. abessinialainen, burma, brittiläinen lyhytkarva, cornish rex, eurooppalainen lyhytkarva, manx, ocicat, venäjänsininen jne. Kategoriaan 4 (itämaiset) kuuluvat mm. siamilainen, balineesi, pitkä- ja lyhytkarvainen itämainen.

Rodut jaetaan siis pääsääntöisesti karvan pituuden perusteella eri kategorioihin, mutta sellaiset rodut joista on sekä lyhyt- että pitkäkarvainen muunnos, sekoittavat tätä jakoa. Lyhytkarvainen exotic arvostellaan samassa kategoriassa kuin pitkäkarvainen persialainen, koska se on tyypiltään ja rakenteeltaan täysin sama kissa (siis lyhytkarvainen  persialainen).  Sama pätee pitkä- ja lyhytkarvaiseen american curliin, jotka molemmat arvostellaan kategoriassa 2. Lyhytkarvaisen abessinialaisen pitkäkarvainen muunnos somali arvostellaan abessinialaisen tavoin kategoriassa 3, kuten myös manx ja sen pitkäkarvainen muunnos cymric..

Jokainen rotu on jaettu värin ja kuvioinnin mukaan ns. EMS-järjestelmällä eri ryhmiin. Esim. Maine Coon, Norjalainen metsäkissa, Siperiankissa ja Turkkilainen angora yhdeksään väriryhmään. Joillakin roduilla värijako on huomattavasti tarkempi, niin että lähes jokainen väri ja kuvio on oma ryhmänsä ja tällaisilla roduilla kilpailuryhmiä saattaa olla satoja. Toisilla roduilla taas on vain yksi sallittu väri, ja ne kaikki kilpailevat siis siinä (mm. venäjänsininen ja korat). Jokaisen väriryhmän sisällä kissat kilpailevat serteistä luokittain ja sukupuolittain. Seuraavaan luokkaan noustaan, kun edellisessä on saavutettu riittävä määrä sertejä. Avoin- ja Champion-nimen sisältävät luokat ovat leikkaamattomille, Kastraatti- ja Premior-nimen sisältävät ovat leikatuille kissoille. Sertin saa vain luokan voittaja, jos se on tuomarin mielestä sertiin vaadittavien pisteiden arvoinen. Pentu- ja nuorten luokissa ei jaeta sertejä, vaan luokan voittaja saa EX 1 -arvostelun. Jos sertiä hakeva kissa ei ole sertin arvoinen, se voi saada EX 1 ei sertiä -arvostelun (EX 1 %) tai vieläkin huonomman OH-arvostelun. Myös nuori ja pentu voivat saada OH-arvostelun.
 

Yhdellä tuomarilla on aina tietty valikoima kissoja, eli yhden rodun kissat voivat olla usealla eri tuomarilla, kuitenkin niin, että jokainen väriryhmä on yleensä kokonaisuudessaan yhdellä tuomarilla (esim. jollakin tuomarilla voivat olla Maine Coonien väriryhmät 3 ja 4, toisella 1 ja 7 ja molemmilla tietenkin muitakin rotuja samalla periaatteella).


VÄRIN PARAS (VP)
Valitaan, jos väriryhmässä on vähintään kolme kissaa. Leikkaamattomat ja leikatut kissat eivät kilpaile keskenään. Voidaan valita erikseen värin paras aikuinen, kastraatti, nuori ja pentu, jos kaikkia on vähintään kolme. Jos kissoja on vähemmän kuin kolme, niin nuoret ja pennut yhdistetään, tai pennut ja aikuiset, tai nuoret ja aikuiset tai nämä kaikki. Jos millään yhdistelmällä ei saada kolmea kissaa kokoon, ei värin parasta valita ollenkaan. Kastraatit kilpailevat aina vain keskenään. Tuomari voi myös jättää VP:n valitsematta, jos mikään kissa ei hänen mielestään täytä sen vaatimuksia. VP:hen tarvitaan vähintään 95 pistettä.


TUOMARIN PARAS (TP)
Kun tuomari on arvostellut kaikki kissansa edellä mainituissa luokissa, hän valitsee tuomarin paras -valintaan ne kissat, joilla on mahdollisuus TP:n vaatimiin pisteisiin. Kissa voidaan valita tuomarin parhaaksi, vaikka se olisikin ainoa kilpailija sarjassaan. Tuomari valitsee tuomarin parhaansa erikseen jokaisesta arvostelemastaan kategoriasta. Tuomarin paras -valinnoissa kohtaavat ko. tuomarin parhaat saman kategorian kissat. Näistä tuomari valitsee alla olevassa kaaviossa olevat kissansa. Tuomari voi jättää valitsematta jonkun TP:n, jos hänellä ei ole yhtään ehdokasta tai jos kukaan ehdokkaista ei täytä tuomarin mielestä TP:n kriteerejä (= saa riittävästi pisteitä). TP:hen vaaditaan vähintään 97 pistettä. Tuomarin parhaat kissat jatkavat kilpailua paneelissa.


KATEGORIAN PARAS -VALINNAT
Kaikki ko. kategorian kissoja arvostelleet tuomarit katsovat paneelissa ehdokkaat kuhunkin titteliin, ja näistä valitaan ensin paras uros ja sitten paras naaras, joista puolestaan sitten valitaan kategorian paras aikuinen, ja hävinnyt on paras vastakkainen sukupuoli. Valinta suoritetaan äänestämällä, jolloin jokaisella ko. kategoriaa arvostelleella tuomarilla on yksi ääni. Kastraateissa toimitaan samalla tavoin. Pennuissa ja nuorissa ei sukupuolella ole väliä, vaan paneelissa (kuten myös TP-valinnoissa) urokset ja naaraat kilpailevat keskenään, eikä parasta vastakkaista sukupuolta valita.

EMS = Easy Mind System
Numero- ja kirjainjärjestelmä kissan rotukohtaisten ominaisuuksien kuten värin, kuvioinnin, silmien värin ilmoittamiseksi lyhyesti.

Esim.
MCO n 22 on ruskeatabby Maine Coon,
NFO a 09 23 on sinitiikeri/valkea Norjalainen metsäkissa.
 

EMS-koodeja ovat mm:
MCO = Maine Coon
NFO = Norjalainen metsäkissa
SBI = Pyhä birma
SIB = Siperian kissa
RAG = Ragdoll
TUV = Turkkilainen van
TUA = Turkkilainen angora

n = musta
a = sininen
d = punainen
e = creme
f = kilpikonna
g = sinikilpikonna
s = hopea
w = valkoinen

09 = valkolaikku
22 = tabby
23 = tiikeri

KISSANÄYTTELYISSÄ KÄYTETTÄVIÄ LYHENTEITÄ
VP = Värin paras, englanniksi BIV
TPA = Tuomarin paras aikuinen (uros tai naaras), englanniksi NOM
TPK = Tuomarin paras kastraatti (uros tai naaras), englanniksi NOM
TPN = Tuomarin paras nuori, englanniksi NOM
TPP = Tuomarin paras pentu, englanniksi NOM
KPA = Kategorian paras aikuinen, englanniksi BIS
VSA = Vastakkaisen sukupuolen paras aikuinen, englanniksi BOX
KPK = Kategorian paras kastraatti, englanniksi BIS
VSK = Vastakkaisen sukupuolen paras kastraatti, englanniksi BOX
KPN = Kategorian paras nuori, englanniksi BIS
KPP = Kategorian paras pentu, englanniksi BIS

KISSOJEN ETENEMINEN LUOKASTA TOISEEN

 Kaikki edellä mainittu koskee myös kastraatteja näiden omissa luokissa. Vastaavat sertit ovat nimeltään:

Kastraattiluokkaan osallistuvan kissan on kuitenkin aina oltava yli 10 kk, alle 10 kk:n ikäiset leikatut kissat kilpailevat normaalisti pentu ja nuorten luokissa.

PISTEET
Jokaiselle rodulle laaditussa standardissa täydellinen rotunsa edustaja on pisteytetty sadan pisteen arvoiseksi (periaatteessa kahdensadan pisteen, mutta ensimmäiset sata saavuttaa kun läpäisee eläinlääkärin tarkastuksen). Arvostelutuloksiin vaadittavat pistemäärät tähän suhteutettuna ovat:

OH 76 pistettä
EX 88 pistettä
EX 1 90 pistettä
CAC, CAP 93 pistettä
CACIB, CAPIB 95 pistettä
CAGCIB, CAGPIB 96 pistettä
CACE, CAPE, KM 97 pistettä
VP 95 pistettä
TP 97 pistettä

Erilaisissa Vuoden paras -kilpailuissa sekä siitos- ja kasvattajapisteitä laskettaessa lasketaan kuitenkin saavutetusta menestyksestä seuraavanlaiset pisteet edellä mainitusta poiketen:

VP 100 pistettä
TP 110 pistettä
VSA, VSK 125 pistettä
KPA, KPK, KPN, KPP 130 pistettä

Esimerkiksi siitosluokassa kilpailevalla kissalla on oltava näyttelyssä vähintään kolme jälkeläistä, joiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan jälkeläisten lukumäärällä. Jos kissalla on kolme jälkeläistä näyttelyssä ja niiden tulokset ovat:

EX 1 90 pistettä
VP 100 pistettä
TP 110 pistettä

Kissan siitospisteet ovat (90+100+110)/3 = 100 pistettä.

Esimerkiksi kasvattajaluokassa kilpailevalla kasvattajalla tulee olla näyttelyssä vähintään viisi kasvattia, joista vähintään kaksi on alle kaksivuotiasta. Näiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan kasvattien lukumäärällä. Jos kasvatteja on näyttelyssä viisi ja niiden tulokset ovat:

EX 1 90 pistettä
CAP 93 pistettä
CAP 93 pistettä
CACE 97 pistettä
KP 130 pistettä

Kasvattajan pisteet ovat (90+93+93+97+130)/5 = 100,6 pistettä

ERIKOISTITTELIT
Distinguished Show Merit (DSM)

Saavuttaakseen arvonimen kissan täytyy olla kategorian paras vähintään kymmenen kertaa luokissa 1-10. Ensimmäisen ja kymmenennen arvonimeen oikeuttavan näyttelytuloksen välillä on oltava vähintään kaksi vuotta ja yksi päivä

Junior Winner (JW)
Saavuttaakseen arvonimen kissan täytyy olla kategorian paras luokissa 11 + 12 vähintään viisi kertaa.

Distinguished Variety Merit (DVM)
Saavuttaakseen arvonimen kissan täytyy olla ”Värin paras” vähintään kymmenen kertaa luokissa 1-12. Ensimmäisen ja kymmenennen arvonimeen oikeuttavan ”Värin paras”-tuloksen välillä on oltava vähintään kaksi vuotta ja yksi päivä.

Distinguished Merit (DM)
Arvonimi myönnetään kissalle kun sen jälkeläisistä ovat saavuttaneet vähintään tittelin IC/IP tai DM naaraskissalla vähintään 5 ja uroskissalla vähintään 10.