KISSAMAAILMAN ORGANISAATIO
Féderation Internationale Féline eli lyhyemmin
FIFe, on kansainvälinen vuonna 1949 perustettu kattojärjestö, johon kuuluu neljänkymmenen maan kansalliset järjestöt. FIFe:n alaisissa järjestöissä noudatetaan samoja rotumääritelmiä ja samoja sääntöjä rodunjalostuksessa, kasvattajanimissä, näyttelyissä ja tuomarikoulutuksessa. Vastaavanlaisia kansainvälisiä kattojärjestöjä ovat mm. amerikkalaiset CFA ja TICA.

FIFe:en kuuluvat mm. Alankomaiden, Argentiinan, Brasilian, Espanjan, Islannin, Israelin, Italian, Itävallan, Jugoslavian, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Malesian, Meksikon, Norjan, Portugalin Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen, Sveitsin, Tanskan, Tsekin, Unkarin, Valko-Venäjän, Venäjän ja Viron kansalliset kattojärjestöt.

Suomen kansallinen kattojärjestö on Suomen Kissaliitto ry, SRK.

Suomen Kissaliiton alaisuudessa toimivat rotukissayhdistykset, joissa kissaharrastajat ovat jäseninä. Rotukissayhdistykset ovat useimmiten alueellisia (esim. Pirkanmaan Rotukissayhdistys, Pohjoinen Rotukissayhdistys, Itä-Suomen Rotukissayhdistys), ja niihin kuuluu kaikkien rotujen harrastajia. Suomen Rotukissayhdistys on vanhin yhdistyksemme, ja sen nimi periytyy ajalta, jolloin Suomessa oli vain yksi yhdistys ja kaikki kuuluivat siihen. Toki siihen kuuluu tänäkin päivänä jäseniä koko valtakunnan alueelta, vaikka lähes kaikkialla onkin omat alueelliset järjestönsä. Suomen väestöstä on suuri osa keskittynyt pääkaupunkiseudulle, ja siksipä siellä toimiikin useampi kuin yksi yhdistys.

Rotukissayhdistykset järjestävät kissojen arvostelunäyttelyt eli kissanäyttelyt, ja siksi kissojaan näyttelyyn tuovan on kuuluttava johonkin rotukissayhdistykseen.

Jokaisella rotukissayhdistyksellä on jäsenmääräänsä suhteutettu määrä ääniä Suomen Kissaliiton kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä liittokokouksessa. Liittokokous on Kissaliiton korkein päättävä elin, jossa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi jäsenyhdistysen tekemät esitykset. Liittokokous myös valitsee Suomen edustajat FIFe:n vuosikokoukseen, jossa päätetään koko järjestöä koskevista asioista.

Rotukissayhdistysten rinnalla toimivat rotuyhdistykset. Nämä ovat jonkin tietyn rodun harrastajien yhdistyksiä, jotka ovat useimmiten valtakunnallisia, ja niihin kuuluu jäseniä monesta eri rotukissayhdistyksestä. Rotuyhdistykset ovat jäsenmääritlään huomattavasti pienempiä kuin rotukissayhdistykset ja niiden jäsenet ovat hajaantuneet koko Suomen alueelle. SIksi niiden toimintaideologia on erilainen.

Rotuyhdistykset järjestävät omaa rotuaan ja kissaharrastusta yleensä esitteleviä esittelynäyttelyitä ja tekevät muutenkin työtä oman rotunsa tunnetuksi tekemiseksi mm. jäsenlehtien, pentuvälityksen ja esitemateriaalin avulla.

Vaikkei rotuyhdistyksillä olekaan varsinaisesti ääniä Kissaliitossa, on niillä puheoikeus liittokokouksissa omaa rotuaan koskevissa asioissa, ja niiltä myös pyydetään lausuntoja omaa rotua koskeviin asioihin.

 

SUOMEN KISSALIITON ALAISET
ROTUKISSAYHDISTYKSET SUOMESSA
ROTUYHDISTYKSIÄ SUOMESSA


ALFA FELIS
ALFA FELIS Rotukissayhdistys ry

ERY-SYD
Eteläinen Rotukissayhdistys ry

INCAT
InCat Suomi ry

ISROK
Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry

KES-KIS
Keski-Suomen Rotukissayhdistys ry

PIROK
Pirkanmaan Rotukissayhdistys ry

POH-KIS
Pohjanmaan Kissayhdistys ry

POROK
Pohjoinen Rotukissayhdistys ry

RUROK
Ruuhka-Suomen Rotukissayhdistys ry

SUROK
Suomen Rotukissayhdistys ry

TUROK
Turun Rotukissayhdistys ry

URK
Uudenmaan Rotukissayhdistys ry


Suomen Maine Coon -kissat ry

Norjalainen metsäkissa ry


Muut Kissaliiton kanssa yhteistyössä toimivat yhdistykset löytyvät osoitteesta:

http://www.kissaliitto.fi/rotuyhdistykset.php