Hämeen linna 16.6.2007

 

Hämeen linnan vanhimmat rakennustyöt on aloitettu 1200-luvun lopulla. Linnan vanhimman osan muodostaa pohja-alaltaan neliömäinen, harmaakivinen kehämuuri, jonka kolmeen kulmaan pohjoisessa, idässä ja etelässä liittyivät puolustustornit. 1200-luvun loppuvuosikymmenillä vanhan leirikastellin sisäosat uusittiin rakentamalla ulkomuureja seuraileva huonesarja, joka käsitti joukon tiilestä holvattuja tupia.

1300-luvulla linnaa laajennettiin käyttäen tuon ajan suosituinta rakennusmateriaalia, tiiltä. Täten oli mahdollista saavuttaa hienostuneempia tilaratkaisuja ja huolehtia julkisivujen koristeellisista yksityiskohdista. Linnanpihan seinien tiilikoristelu onkin lajissaan ainutlaatuinen maassamme. Tiili rakennusaineena oli maassamme keskiajalla suhteellisen harvinainen ja niinpä Hämeen linnalla onkin poikkeuksellisen tärkeä merkitys myös tässä mielessä.

1770-luvulla aloitettiin linnassa laajat rakennustyöt vanhojen kehämuurien kunnostamiseksi ja maavallien saattamiseksi linnoitustekniikan ajanmukaisten vaatimusten tasolle. Maavallien rakentaminen jatkui vielä venäläiskaudella 1800-luvun alkuvuosikymmeninä.

Vallit vesihautoineen ovat maassamme ainutlaatuinen linnoitustekninen nähtävyys.

Lähde: http://www.nba.fi